Công Ty Cổ Phần Xi Măng VICEM Hoàng Mai


Công Ty Cổ Phần Xi Măng VICEM Hoàng Mai là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh xi măng tại Việt Nam. Công ty này được thành lập với mục tiêu cung cấp các sản phẩm xi măng chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển hạ tầng cơ sở quốc gia.

Công Ty Cổ Phần Xi Măng VICEM Hoàng Mai đã có một lịch sử lâu đời và uy tín trong ngành công nghiệp xi măng của Việt Nam. Với trang thiết bị sản xuất hiện đại và sự cam kết về chất lượng, công ty này đã từng bước phát triển và đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế và xây dựng quốc gia.

Sản phẩm xi măng của Công Ty Cổ Phần Xi Măng VICEM Hoàng Mai đã được sử dụng rộng rãi trong các dự án xây dựng quan trọng, bao gồm cả công trình dân dụng và công nghiệp. Công ty luôn chú trọng đến việc nghiên cứu và phát triển để cải tiến sản phẩm và đáp ứng các yêu cầu khắt khe của thị trường xây dựng.

Công Ty Cổ Phần Xi Măng VICEM Hoàng Mai

Ngoài ra, Công Ty Cổ Phần Xi Măng VICEM Hoàng Mai cũng thực hiện các hoạt động xã hội và bảo vệ môi trường để đảm bảo sự phát triển bền vững và hài hòa với cộng đồng. Công ty này đã và đang góp phần quan trọng vào việc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam.

Dưới đây là thông tin cơ bản doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: VICEM HOANG MAI CEMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên doanh nghiệp viết tắt: HOM
Tình trạng hoạt động:Đang hoạt động
Mã số doanh nghiệp: 2900329295
Loại hình pháp lý: Công ty cổ phần
Ngày bắt đầu thành lập: 01/04/2008
Tên người đại diện theo pháp luật: NGUYỄN ĐÌNH DŨNG
Địa chỉ trụ sở chính: Khối 7, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Ngành, nghề theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
 

STT Mã ngành, nghề kinh doanh
Tên ngành, nghề kinh doanh
 
1 2394 (Chính)
Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
 
2 2399
Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
 
3 810
Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
 
4 5012
Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
 
5 5022
Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
 
6 5510
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 
7 4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 
8 5610
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 
9 3290
Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
 
10 4390
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 
11 4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 
12 4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 
13 9311
Hoạt động của các cơ sở thể thao
 
14 6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 
15 990
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác
 
16 7990
Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
 
17 3700
Thoát nước và xử lý nước thải
 
18 3811
Thu gom rác thải không độc hại
 
19 3812
Thu gom rác thải độc hại
 
20 3821
Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
 
21 3822
Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
 
22 3900
Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
 
23 4101
Xây dựng nhà để ở
 
24 4102
Xây dựng nhà không để ở
 
25 4211
Xây dựng công trình đường sắt
 
26 4212
Xây dựng công trình đường bộ

Xem thêm: Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả